Umgungundlovu TVET College

Umgungundlovu Logo web

Part-time Studies

2019 PART-TIME STUDIES

REGISTRATION FOR 2019 

 

Fees - Fees page

Business Studies Programmes:                                                             Engineering Studies Programmes:

 

Registration: Msunduzi Campus                                                  Registration: Midlands Campus

Dates:N4  - 09 July 2019   

           N5 & N6 10 July 2019                                                       Dates: 07 - 17 May 2019  

               

N4 - N6 Business Management                                                                   Electrical Engineering

N4 - N6 Financial Management                                                                   Civil Engineering

N4 - N6 Human Resources Management                                                      Mechanical Engineering

N4 - N6 Public Management

N4 - N6 Management Assistant